Informujemy, iż nasz sklep internetowy wykorzystuje technologię plików cookies a jednocześnie nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w tych plikach (tzw. „ciasteczkach”).

 

Niniejsza Polityka Prywatności, określa podstawowe zasady ochrony danych osobowych, a także zasady przechowywania, i wykorzystywania plików Cookies korzystających z usług firmy MKM MEDIA MICHAŁ GAWIN z siedzibą 92-610 Łódź, ul. Gajcego 13/4, NIP: 728-248-61-34 oraz odwiedzających stronę www.archido.pl.

 

Definicje:

 • Firma: MKM MEDIA MICHAŁ GAWIN z siedzibą 92-610 Łódź, ul. Gajcego 13/4, NIP: 728-248-61-34
 • Użytkownik: użytkownik Internetu odwiedzający stronę archido.pl
 • Cookies: dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które są przechowywane i zapisywane w urządzeniu Użytkownika

 

Postanowienia ogólne

 1. Administratorem Danych Osobowych jest Firma: MKM MEDIA MICHAŁ GAWIN z siedzibą 95-010  Dobieszków 8S, NIP: 728 248 61 34
 2. Firma przetwarza dane osobowe zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2001, Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) oraz zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 85/46/WE (zwanym dalej „RODO”) oraz przepisami krajowymi uchwalonym w wykonaniu lub w związku z RODO.
 3. Firma przetwarza dane przekazywane przez Użytkowników stron tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do prawidłowego działania Serwisu oraz dostarczania wartości i efektów, które są przewidziane zakresem funkcjonowania Serwisu takich jak przygotowanie odpowiedzi na zapytanie ofertowe. Przetwarzaniu danych podlegają jedynie te dane, które są niezbędne do prawidłowego realizowania świadczonych usług oraz oferowania świadczenia usług.
 4. Ponadto w ramach korzystania z usług świadczonych przez Firmę gromadzone są również informacje o adresach IP urządzeń Użytkowników oraz innych osób odwiedzających Stronę internetową, które służą jedynie analizie i weryfikacji działania strony internetowej.
 5. Strony Serwisu są zaopatrzone w odpowiednie środki bezpieczeństwa spełniające wymagania polskiego prawa, mające na celu ochronę danych pozostawionych pod kontrolą Firmy przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Zobowiązujemy się chronić wszelkie dane osobowe i informacje ujawnione nam przez użytkowników Serwisu zgodnie z normami ochrony bezpieczeństwa i zachowania poufności. 
 6. Pliki Cookies z których korzysta Firma zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkowników oraz innych osób odwiedzających Stronę internetową Firmy mogą być udostępnione partnerom Firmy oraz współpracującym z nim reklamodawcą lub innym podmiotom.
 7. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z wymogami prawa.
 8. Użytkownik może w każdym czasie domagać się dostępu do przekazanych danych, ich sprostowania, zmiany jak również żądać zaprzestania ich przetwarzania, zwracając się pisemnie do Firmy na adres: 95-010 Dobieszków 8S.

Postanowienia końcowe

Firma zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności poprzez opublikowanie zmian na Stronie internetowej.